Samen met de buren zitten we in een tijdelijk collectief om het klushuizenproject aan te gaan, maar hoe gaat dit bouwproces precies in z’n werk? Om te beginnen is de renovatie is opgesplitst in twee delen: de cascorenovatie, die collectief door de vereniging zal worden aanbesteed, en de individuele interne afbouw, die optioneel door de individuele koper zal worden uitgevoerd. Kortom, wanneer de aannemer met de buitenkant klaar is gaan we als koper zelf binnen verder. De een doet dit helemaal zelf en de ander besteedt een hoop werkzaamheden uit.

 

Opstartfase

Na het oriënteren op en het inschrijven voor de woning, heeft er een loting plaatsgevonden. 21 huishoudens werden ingeloot en hebben een woning toegewezen gekregen. Dit was een bijzonder moment! Iedereen die werd ingeloot en daarna het aanbod kreeg om een klushuis te kopen kon de toegewezen woning nog 1 maal bekijken. Na de definitieve beslissing van de leden begonnen al snel de eerste vergaderingen met de nieuwe buren. Vervolgens werd de vereniging officieel opgericht, de commissies samengesteld en er werd een planning gemaakt voor de eerste maanden.

 

Beginfase

Iedereen ging gelijk fanatiek aan de slag om zaken te regelen. Er komt veel bij dit hele project kijken, vooral in de beginfase moest alles van de grond komen. De vereniging wordt vanaf het begin bijgestaan door Urbannerdam uit Rotterdam, zij zorgen voor ondersteuning in de vorm van procesbegeleiding. Daarnaast heeft Elan Wonen, de verkopende partij, een programma van eisen opgesteld waaraan het eindresultaat van de woningen moet voldoen. Dit zorgt voor een garantie op perfect gerenoveerde woningen tegen nieuwbouwstandaard. Ook heeft er in de beginfase funderingsherstel plaatsgevonden. Inmiddels zijn alle woningen voorzien van stalen buispalen met een betonnen plaatfundering ingekast in de wanden.

 

Ontwerpfase

Na een architectenselectie is besloten om de samenwerking aan te gaan met GUBU architecten bna uit Rotterdam. Voor de woningen werd vervolgens een renovatieplan ontwikkeld, de woonwensen geïnventariseerd en ontwerpen en tekeningen gemaakt. Omdat de overdracht aan het eind van 2017 zou plaatsvinden, is in de tussentijd een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de vereniging van kopers en Elan Wonen. Daarna konden alle toekomstige woningeigenaren bezig gaan met de financiering van de woning. Ook was de ontwerpfase een periode waarin alle benodigde vergunningen werden aangevraagd.

 

Bestekfase en aannemerselectie

Het door de architect gemaakte bestek wordt in deze fase naar de door de bouwcommissie geselecteerde aannemer gestuurd en doorgerekend. Tegelijkertijd hebben alle leden de financiering rondgekregen. Hoera!

 

De strip- en sloopfase huidige fase

De overdracht bij de notaris vindt plaats, het ultieme moment waarop iedereen de sleutel krijgt en officieel eigenaar is van zijn woning! Terwijl de bouwvoorbereiding bezig is, zullen de eerste werkzaamheden beginnen: het strippen van de woningen door de bewoners.

 

Renovatiefase van casco

De aannemer start in deze fase met het herstellen van gebreken aan de buitenzijde van de woningen, volume uitbreidingen aan de achterzijde van de woningen, het vervangen en nieuw aanbrengen van kozijnen en dubbele beglazing en het aanbrengen van constructieve voorzieningen voor trapaanpassingen. Andere processen zijn het collectief inkopen van bouwmaterialen, gereedschappen en installaties en het maken van duurzame keuzes op basis van een duurzaamheidsonderzoek.

 

Afbouwfase binnenkant

De interne werkzaamheden in de woningen, ofwel de afbouw, betekent het echte werk voor de kopers. Onderdelen van de afbouw kunnen eventueel door de aannemer worden gedaan middels een optielijst. Gedurende het uitvoeringsproces staat de aannemer de koper bij in het maken van individuele keuzes, maar het grootste gedeelte zullen we toch echt zelf doen.

 

Afrondingsfase

 

Eindresultaat