Duurzaamheid is voor veel huishoudens binnen ons collectief een belangrijk onderwerp. Op deze pagina zullen we zo goed als mogelijk onze zoektocht naar de voor ons beste duurzame oplossingen beschrijven. Ook organiseren we medio 2018 een informatieve bijeenkomst en een rondleiding langs onze duurzame installaties. Om u alvast als geïnteresseerde te melden kunt u een email sturen naar:

communicatie [ @ ] cpovanatot.nl

Duurzame maatregelen: een begin
De mogelijkheden op het gebied van duurzame maatregelen zijn divers. Je hebt als huizenkoper te maken met veel factoren; het type woning, het gewenste leefcomfort, de geschatte woonduur, de financiële ruimte tot investeren en het rendement. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de ruimtelijke – en architectonische consequenties. Voor een algemene impressie langs verschillende duurzame installaties, onder andere de werking en opbrengsten van zonnepanelen, lucht/water warmtepompen, een brine/water warmtepomp en mechanische ventilatie, kunt u de volgende presentatie van Huizenaanpak bekijken.

 


Duurzaam verwarmde woningen als collectief doel

Vanuit onze behoefte naar een duurzaam verwarmde woning hebben we een duurzaamheidscommissie in het leven geroepen. Het streven van deze commissie is om de karakteristieke architectuur van de woningen en onze duurzaamheidsdoelstellingen op een mooie en efficiënte manier met elkaar te verenigen. Het grote voordeel bij een gezamenlijk aanpak ligt voornamelijk in de complexiteit van het onderwerp. Het is een lastige puzzel en als groep zijn we beter in staat een volledig onderzoek te laten doen. Ook leek het realiseren van schaalvoordeel bij de aanschaf van duurzame installaties ons mogelijk.In eerste instantie werden de duurzaamheidsdoelstellingen door verkopende partij Elan Wonen vastgesteld op een EPC eis van 4.0. Dit is echter een nieuwbouwwaarde waar onze woningen, uit de jaren ’20 van de vorige eeuw, zeer moeilijk aan zouden kunnen voldoen. Daarom werd deze eis ook weer losgelaten en werd er een nieuwe ambitie geformuleerd waarin gestreeft wordt naar een zo hoog mogelijk EPA label. Ons minimale te behalen doel werd dus energielabel A.

 

Duurzaamheidsonderzoek: de vraagstelling

Om tot energielabel A te komen werd een duurzaamheidsadvies opgesteld door een Haarlems onderzoeksbureau aangesloten bij Huizenaanpak. Hierbij is uitgezocht welke minimale maatregelen wij als collectief moeten treffen en hoe ieder individueel huishouden zelf verder kan met nog ambitieuzere doelstellingen. Huizenaanpak heeft drie adviezen* uitgebracht rondom de volgende vragen:

 1. Op welke manieren kunnen wij energielabel A behalen?
 2. Kunnen de huizen energie neutraal worden gemaakt en hoe?
 3. Hoe kan de gaskraan worden dichtgedraaid?

*Vind de volledige adviesrapporten hieronder. Rapport 1 gaat over een standaard woning met een inhoud van . m3, rapport 2 gaat over een woning met maximale uitbouw met een inhoud van . m3.

 

Duurzaamheidsonderzoek: het advies

Voor het gemak zullen we vanaf hier vooral verder uitwijden over de woning met een maximale uitbouw omdat de inhoud van deze woningen meer gangbaar is. Het advies heeft tot nu toe antwoord gegeven op de eerste en derde vraag:

1. Op welke manieren kunnen wij energielabel A behalen?

3. Hoe kan de gaskraan worden dichtgedraaid?

Om het energielabel A te behalen (met een bijbehorende Energie Index EI van ≤1,20) zijn er meerdere toepasbare combinaties van duurzame maatregelen mogelijk. Uitgangspunten voor de te berekenen combinaties hebben betrekking op hoogwaardige isolatie en werden door Elan Wonen als volgt opgesteld;

 • Gevels nageïsoleerd met 80mm Kooltherm (Rc = 3,03 m2K/W)
 • Nieuwe houten kozijnen met Hr++ glas (ook voorgevel)
 • Begane grondvloer op 20 cm EPS isolatie, (Rc = 5,2 m2K/W)
 • Hellend dak isolatie Kingspan K118 (Rc = 4,62 m2K/W)
 • Plat dak isolatie Rc = 6,0 m2K/W
 • Installatie: HR cv-ketel (is niet verplicht gesteld)

Op basis van deze uitgangspunten wordt de energie-index van deze woning: EI = 1,23. Het energielabel A kan dus niet worden bereikt met alleen het isoleren van de woning i.c.m. een HR cv-ketel. Populaire en in dit onderzoek doorgerekende duurzame installaties zijn:

A: Energie Index = 1,13

 • HR++ ketel
 • 2 zonnepanelen
 • Centrale mechanische afzuizing met CO2 gestuurde toevoerroosters
 • Douchegoot met warmteterugwinning

B: Energie Index 1,07

 • HR++ketel
 • Zonneboiler met 2,4 m2 collector en 80 liter buffervat
 • Centrale mechanische afzuizing met CO2 gestuurde toevoerroosters
 • Douchegoot met warmteterugwinning

C: Energie Index 0,90

 • HR++ ketel
 • Hybride lucht/water warmtepomp
 • Centrale mechanische afzuizing met CO2 gestuurde toevoerroosters
 • Douchegoot met warmteterugwinning

D: Energie Index = 0,92 (gasloze woning)

 • Water/brine warmtepomp op basis van collectieve bodembron
 • Douchegoot met warmteterugwinning

E: Energie Index = 0,92 (gasloze woning)

 • Water/brine warmtepomp op basis van individuele bodembron
 • Douchegoot met warmteterugwinning

 

Vervolgonderzoek

Nu we weten wat bovenstaande combinaties van installaties doen voor de Energie Index van onze toekomstige woningen komen er direct nieuwe vragen op. Praktische vragen, maar ook financiele. Welke installaties zijn het meest efficient? Wat is de verhouding tussen aanschafkosten en opbrensten? Hoe lang is de terugverdientijd? Passen de installaties wel in onze woningen? Wat doen zonnepanelen in de energiemix? Zijn er nog alternatieven? En hoe komen we tot een goede afweging gebasseerd op de juiste cijfers?

Op basis van de tot nu toe vergaarde kennis gaat ons collectief nu verder op onderzoek uit en zal het in de aankomende maanden keuzes gaan maken voor een zoveel mogelijk collectieve aanpak en het inkopen van installaties. Via een interne enquête zijn de wensen van de huishoudens gepeild en wordt bekeken hoe nu verder. Wordt vervolgd dus.